SKF đang đầu tư thêm vào việc tăng cường sản xuất vòng bi tại Trung Quốc

Gothenburg, ngày 17 tháng 6 năm 2020: SKF đang đầu tư thêm vào việc tăng cường sản xuất tại Trung Quốc cho vòng bi SKF. Khoản đầu tư này phù hợp với chiến lược sản xuất theo vùng của Tập đoàn.

Tập đoàn đã công bố khoản đầu tư trị giá 370 triệu SEK vào một nhà máy mới tại Xinchang vào tháng 6 năm 2019. Với nhà máy hiện đang hoạt động, 400 triệu SEK nữa đang được đầu tư để mở rộng.

Patrick Tong, Chủ tịch Công ty Bán hàng Công nghiệp Châu Á, cho biết: Chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn ở Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới về vòng bi rãnh sâu, trong hai năm qua, nhờ vào năng lực kỹ thuật và giai đoạn đầu tư đầu tiên vào Xinchang. Giai đoạn đầu tư tiếp theo sẽ cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn, qua các ứng dụng rộng hơn và với phạm vi sản phẩm rộng hơn.

Kent Viitanen, Chủ tịch, Bear Operations, nói: Đầu tư này là một phần trong tham vọng chiến lược của chúng tôi để phát triển dấu ấn sản xuất trong khu vực. Sau khoản đầu tư ban đầu thành công của chúng tôi vào Xinchang, việc mở rộng là bước tiếp theo hợp lý trong việc tăng cường khả năng tại Trung Quốc.

Giai đoạn thứ hai của nhà máy tại Xinchang dự kiến ​​sẽ hoạt động vào cuối năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *