Mở rộng hơn nữa dòng sản phẩm và thông tin kỹ thuật vòng bi NTN


NTN đã sửa đổi hoàn toàn “Danh mục chung vòng bi” để khách hàng có thể sử dụng thông tin kỹ thuật và bí quyết của vòng bi.

Trong bản sửa đổi đầy đủ này, dựa trên dữ liệu tuổi thọ vòng bi mà chúng tôi đã tích lũy trong nhiều năm, chúng tôi đã xem xét xếp hạng tải trọng động cơ bản * 1, đó là cơ sở để tính toán tuổi thọ của vòng bi, và cũng được quy định trong tiêu chuẩn ISO và JIS. Tải trọng giới hạn cần thiết cho việc tính toán tuổi thọ định mức đã sửa đổi * 2, được hiển thị cho mỗi số kiểu máy. * 3

Ngoài ra, chúng tôi đã mở rộng dòng sản phẩm của dòng ULTAGE * 4 , dòng vòng bi hàng đầu thế giới của NTN, để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng .

Ngoài ra, NTN đã mở rộng đáng kể trang giải thích kỹ thuật như phương pháp lựa chọn vòng bi, xử lý và thiết kế vòng bi để tăng cường thông tin kỹ thuật. Ngoài ra, kích thước đã được thay đổi từ A4 thông thường sang A5, giúp dễ dàng lấy và lập chỉ mục từng bước để có thể mở trang mong muốn ngay lập tức.

*1. Đại diện cho khả năng tải động của vòng bi. Nó là cơ sở để tính toán tuổi thọ của vòng bi dưới tải không đổi mang lại tuổi thọ định mức cơ bản là 1 triệu vòng quay.
*2. Độ tin cậy từ 90% trở lên, tải giới hạn mỏi, ô nhiễm dầu nhờn, tuổi thọ định mức được điều chỉnh cho bất kỳ hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các điều kiện vận hành đặc biệt.
*3. Tải trọng giới hạn và xếp hạng tải trọng động cơ bản sửa đổi không được liệt kê trong danh mục chuyên dụng. Nó sẽ được đăng theo thứ tự khi mỗi danh mục được sửa đổi.
*4. ULTAGE là một thuật ngữ chung cho loạt thế hệ vòng bi, bạc đạn mới mức độ cao nhất thế giới, có nghĩa là hoạt động trong mọi tình huống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *